Åre i vinterskrud
Dom i överklagandet!
(2018-09-20)
Mark- & miljö-domstolen upphäver beslutet om att anta detaljplanen.
Läs hela domen under dokument.
Det är dock rimligt att tro att Åre kommun överklagar ärendet  till högsta instans.
Pistkartan laddas enkelt ner under dokument
loading...

Aktuellt !  Plan 2016.16
(2018-07-15)
Ännu ett planprogram ligger nu ute för synpunkter. Precis som vanligt väljer Åre kommun att publicera detta lagomt till semesterperioden varför detta tillställdes vår brf så sent som i onsdags. Styrelsen har skickat in en invändning som finns under att läsa under dokument. Sista dag att inkomma med synpunkter är 27/7.


http://are.se/byggabo/planerpagang/planprogram-norra-kabinbanevagen


 

Ord Föreningstämma

Protokoll från stämman hittar ni under fliken protokoll/dokument

Vattenskada i flera lägenheter!
(2019-01-14)
Med anledning av ett rör sprungit läck i badrummet i lgh 752 är flera lägenheter skadade och vi uppmanar samtliga att uppdatera sig om läget.
Gäller främst 712, 722, 732 samt 742.
En fuktutredning är beställd och utförs nu på torsdag e.m 17/1
Fuktutredning, uttorkning av bjälklag och rivning utförs gm Brf Miå1988

Uppdatering sker löpande här på sidan.
För mer info ring 076-7765070
Lars SJöberg

 

Ny undercentral är nu installerad!
(2018-11-06)
Ny undercentral inkl värmeväxlare är nu installerad av Bravida.
Framledningstemperaturen till radiatorer sänks ngt samt att en effektivare anläggning nu är i bruk bör leda till energibesparingar.
Kostnadsuppföljningen blir intressant.