Åre i vinterskrud
Extra föreningsstämma !
(2020-03-20)
Styrelsen har på föreningsmedlemmars begäran för avsikt att kalla till extra stämma
för att bl a besluta om nya föreningsstadgar.
Under rådande omständigheter avvaktar vi med kallelse och återkommer så snart
besked och riktlinjer från HSB om lämpligheten att hålla dessa meddelats
Pistkartan laddas enkelt ner under dokument
loading...