Åre i vinterskrud

2021-03-23
Styrelsen har, via ombud, arbetat med ett överklagande av den något omarbetade detaljplan Åre Kommun fastslog i decemer 2020. Mark & Miljödomstolen har antagit vår överklagan och det PM som bifogats föreningens inlaga finns nu att läsa under dokument.

gm Lars Sjöberg
 

Pistkartan laddas enkelt ner under dokument
loading...

2021-03-23

Planenheten i Åre Kommun har via brev begärt uppgifter om ägarförhållanden till BR i BRF Mittiåre1988. Styrelsen har avvisat önskemålet.

gm Lars Sjöberg