Åre i vinterskrud

2021-09-08
Styrelsens överklagan av antagen detaljplan avvaktar nu dom i mark och miljödomstolen. Syn och föreningens föredrag genomfördes 30/8. Dom i målet kommer inom 6 veckor.
Svar på Åre kommuns yttrande finns att läsa under dokument.
Mikael Mårtensson har tillsammans med  Torbjörn Johansson gjort ett mycket grundligt arbete, vilket vi såklart hoppas få gehör för i domstolen.

gm Lars Sjöberg
 

Pistkartan laddas enkelt ner under dokument
loading...

2021-09-08
Nya stadgar, enligt stämmobeslut, är nu antagna och registrerade hos bolagsverket. De finns upplagda under dokument.