Styrelse 2020/2021   - Brf Mitt i Åre 1988 -

Mejla oss gärna!
 

Ledamöter

Lars Sjöberg ( ordf )           lars.sjoberg@projektbyran.se  076-7765070

Carl Johan Svennewall     cjs@oggroup.se
Håkan Svennewall (sup)   hakan.svennewall@fasadglas.se
 

Thomas Holm ( avgående m.a.a försäljning )