Styrelsen

Styrelsens uppdrag regleras i stadgarna ( dokument )